s08e01: Espen ringer og gratulerer

Tatt opp i Lunkent verksted 27.mars 2017

Vårsesongen, Sesong 8 starter med at jeg opplyser lytterene om småting som har hendt med mitt liv, ny alder, prosjekter og Urom, før jeg ringer opp til Kjetil Detroit Kristensen for å høre hvordan det gikk med hans selvpresentasjon på Rogaland Kunstsenter (samtalen er ikke med i episoden), etter det ringer jeg til Anna Ihle mens hun er i Oslo og setter opp utstillingen "Tied up" på fotogalleriet, og gratulerer henne med 2årige kunstnerstipend, så snakker vi litt om hvordan hun kan forsørge meg. Etter denne samtalen ringer jeg opp Nils Thomas Økland i sandnes og gratulere han med kunstnerstipend, han promoterer hva han jobber med for tiden, vi avtaler å møtes i Sandnes for omvisning og Lunken kaffi. Etter dette ringer jeg Gustav Jørgensen i Tromsø og gratulerer han med solgt kunstverk, og han forteller om sitt liv som konsertspillende musiker og sine planer fremover. Jeg prøver å ringe Henning Klungtvedt, men han tar ikke telefonen. Så prøver jeg Hans Edward Hammonds, tar heller ikke telefonen, men ringer opp igjen .Jeg spør hvordan han har det, og prøver å gratulere han med noe,så promoterer han hva som skjer med hans liv kunstnerlig, det blir pausemusikk når han skal finne ut navnet til en svensk kunstfestival han skal delta på, og forteller videre om sine kommende måneder, så snakker vi om å hjelpe hverandre med våre bidrag til NMNP utstillingen. Henning ringer opp fra Bergen og jeg gratulerer han med å ha blitt far. Han forteller om sin nye rolle og travle tid som kunstner og forsørger. Hans plan fremover, Andreas Soma, han lager middag mens vi snakker, navnet til barnet og Anna som skal forsørge meg. Der avslutter episode 1 av sesong 8.